Inschrijfformulier Audities

Stage Entertainment Nederland

Aanmelden voor TIna - De Tina Turner Musical 2022 - Ikette/Swings

Apply for TIna - De Tina Turner Musical 2022 - Ikette/Swings

Dit is een open Auditie oproep voor toekomstige producties. Om een zo goed mogelijke schatting te maken of je in aanmerking komt voor een auditie, vragen we je om je informatie zo nauwkeurig en eerlijk mogelijk in te vullen. Wie weet nodigen we je binnenkort uit om nader kennis te maken

- Velden met een * zijn verplicht
- Sommige velden bevatten een extra uitleg onder het veld
- Als je jonger bent dan 18 jaar, moet een ouder/verzorger het formulier invullen


This is an open Audition Call for future productions.To make the best possible estimation if you qualify for an audition, we ask you to fill in your information as accurately and truthfully as possible. Maybe we'll invite you in the near future for a proper introducion.

- Fields with a * are obligated to fill in
- Some fields contain an extra explanation below the field
- If you're younger than 18 years old, a parent/guardian has to fill in the form

Persoonsgegevens / Personal Information

Opleiding & Vaardigheden / Education & Skills

Voeg een Word of PDF document toe. Max bestandsgrootte: 2MB / Insert a Word or PDF file. Max file size: 2MB

Je castingformulier is verzonden!
Hartelijk dank voor je inschrijving. Je hoort zo spoedig mogelijk van ons of je in aanmerking komt voor een auditie.
Voeg ons e-mail adres toe aan je contact lijst om te voorkomen dat onze mail in je spambox terecht komt! Je wilt een mogelijke auditie tenslotte niet mislopen!
Voor volwassenen is dat casting@stage-entertainment.nl en voor kinderen castingkinderen@stage-entertainment.nl

Met vriendelijke groet,
Afdeling Casting
Stage Entertainment Nederland

Your castingform has been send!

Thank you so much for your application. You will hear as soon as possible if you qualify for an audition.
Add our e-mail address to your contact list to prevent our email ending up in your spam folder! You don't want to miss a possible audition!
For adults the e-mail is casting@stage-entertainment.nl and for kids this is castingkinderen@stage-entertainment.nl

Kind regards,
Department Casting
Stage Entertainment Nederland

Er is een fout opgetreden bij het versturen van je aanmelding.
Mogelijk zijn je bestanden te groot. (max 10 MB) Probeer het opnieuw of stuur een e-mail naar casting@stage-entertainment.nl

There has occurred an error when sending your application.
Your files are possibly too big. (max 10 MB) Try again or send an e-mail to casting@stage-entertainment.nl

Je aanmelding wordt verstuurd...
Sluit het venster niet totdat de aanmelding volledig is verwerkt!

Your application is being send...
Don't close this window until the application is completely processed!